Saitama Wild Knights
0 : 0

Kyoto Nishikyogoku Athletic Stadium (Kyoto)
Shining Arcs Tokyo-Bay Urayasu