Klimentev, Vladimir
3 : 2

Vorozheykin, Aleksandr Vasilievich