Likhitsky, Alexander
2 : 2

Seoul (Seoul)
Mishchenko, Alexander